Selecteer een pagina

Project

De #NatureOrNot-enquête kadert in een uitgebreid onderzoek naar natuur in de stad, waarvoor wetenschappers aan de Universiteit Antwerpen en Luik de handen in elkaar slaan. Doel is om de ‘nieuwe natuur’ in de regio grondig te onderzoeken: hoe zien die nieuwe ecosystemen er uit, en welke soorten voelen zich er thuis? Met deze enquête gaan ze een stapje verder: hoe wordt die nieuwe natuur door de mensen zelf ervaren?

Natuur 2.0

Onze regio kent geen wildernis meer: ongerepte natuur zonder enige menselijke invloed. Dat neemt echter niet weg dat er wel nog veel groen is, in allerlei vormen en maten. De steeds toenemende menselijke druk op het land zorgt er echter voor dat deze natuur er vaak heel anders uit dan wat hier vroeger stond. Deze ‘Natuur 2.0’ moet creatief omgaan met de beschikbare ruimte, optimaal profiteren van braakliggend terrein, verlaten hoekjes, en ongemaaide bermen.

Maar waar is de grens tussen natuur en cultuur? Vinden wij die braakliggende terreinen natuurlijk? Is het uitgestrekte groen van een mäisveld voldoende om de definitie ‘natuur’ te krijgen?

Nieuwe soorten

Die Natuur 2.0 gaat ook gepaard met een shift in soorten: de ‘originele’ bewoners van onze bossen en velden gedijen niet altijd goed in die nieuwe natuur. Vaak worden zij vervangen door nieuwkomers, zogenaamde exoten die van andere continenten komen en zich hier vestigen. Een selectie van deze nieuwkomers kan juist heel goed om met de nieuwe natuur en vestigt zich hier. Maar hoe worden die nieuwkomers hier verwelkomd door de mens? Zien we ze graag komen, met hun soms felle kleuren en originele vormen, of zijn we toch eerder nostalgisch naar de natuur die hier vroeger was?

Dit, en nog vele andere vragen kan jij helpen beantwoorden door mee te doen aan onze survey.